Voyage d'Egypte et de Nubie, par Mr. Frederic Louïs Norden, capitaine des vaisseaux du roi. Ouvrage enrichie de Cartes & de Figures dessinées sur les lieux, par l'Auteur même.

Voyage d'Egypte et de Nubie, par Mr. Frederic Louïs Norden, capitaine des vaisseaux du roi. Ouvrage enrichie de Cartes & de Figures dessinées sur les lieux, par l'Auteur même.

Dagbog fra det 16de, 17de og 18de Aarhundrede, fordum sammenskreven af Hr. Mads Pedersen Farsturp (..) og Hr. Lauritz Axelson (..). Fra Aar 1536 til 1715 inclusive.

Dagbog fra det 16de, 17de og 18de Aarhundrede, fordum sammenskreven af Hr. Mads Pedersen Farsturp (..) og Hr. Lauritz Axelson (..). Fra Aar 1536 til 1715 inclusive.

Saxonis Grammatici Historiæ Danicæ Libri XVI. Stephanus Iohannis Stephanius summo studio recognovit notisqe uberioribus illustravit.

Forfatter : SAXO GRAMMATICUS - STEPHANIUS, STEPHAN JOHANNES (udg.).

Joachim Moltken, Sorø 1644. Folio. Kobberstukket titelblad med portræt af Christian IV omgivet af Valdemar den Store og biskop Absalon i helfigurer samt med vignet af Saxo skrivende i sin klostercelle, sandsynligvis et portræt af Stephanius. (6)+384+(22)+2 blanke blade. Indbundet med: Stephanis Johannis Stephanii Notæ uberiores in Historiam Danicam Saxonis Grammatici. Una cum prolegomenis ad easdem notas. Henrik Kruse, Sorø 1645. 60+252+(22) sider. Med træskårne illustrationer af runesten. Samtidigt pergamentbind uden rygtitel. Bindet plettet. Randnoter med let blyant på de første sider.

Bemærk : Bibl. Dan. III,9. Thesaurus II 668. Brunet V,175. Graesse VI,287. Stephan Johannis Stephanius (1599-1650) står som sin tidsalders største danske historiker og udfoldede det meste af sit virke med det ridderlige akademi i Sorø. Titelbladets Saxo-portræt er sandsynligvis et portræt af ham - det eneste! Hans stateligt udstyrede Saxo-udgave er sammen med hans udførlige tekstkritiske noter aldeles banebrydende for Saxo-forskningen. De træskårne klicheer til kommentardelens gengivelser af runesten stilledes til rådighed af Ole Worm og kendes fra dennes Monumenta Danica. "Bærer kommentaren end præg af at være blevet til i den nordiske oldforsknings barndom, så er Stephanii Saxo dog en bedrift ikke blot nationalhistorisk set, men også efter europæisk målestok (H.D. Schepelern i DBL).

9.000,00 kr
På lager
VGA
797456